Cửa c

Cửa chống cháy, cổng 7

Đ đ

Hạn sử dụng: ........

Xuất xứ: ........

Bảo hành : ........

Vận chuyển :