Cửa CC 1

Cửa chống cháy,cổng 11

Đ đ

Hạn sử dụng: ........

Xuất xứ: ........

Bảo hành : ........

Vận chuyển :