15977799_447339985655828_4002723737580390811_n

Cửa chống cháy,cổng 6

Đ đ

Hạn sử dụng: ........

Xuất xứ: ........

Bảo hành : ........

Vận chuyển :