14517554_1316280341745537_2723784863469356217_n

Thang máng cáp 3

Đ đ

Hạn sử dụng: ........

Xuất xứ: ........

Bảo hành : ........

Vận chuyển :