sơn tĩnh điện

Thang, máng cáp 7

Đ đ

Hạn sử dụng: ........

Xuất xứ: ........

Bảo hành : ........

Vận chuyển :