sơn tĩnh điện

Vỏ tủ điện

Đ đ

Hạn sử dụng: ........

Xuất xứ: ........

Bảo hành : ........

Vận chuyển :